เว็บไซต์วาไรตี้ดีดี (www.varietydd.com)  จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ผู้จัดทำได้สร้างสรรค์ขึ้น เปรียบเสมือนเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลความรู้ที่ผู้เขียนหรือผู้จัดทำได้จากการอ่าน การเขียน การเรียนรู้จากประสบการณ์ ผู้จัดทำมีความประสงค์ ตั้งใจ เผยแพร่ความรู้ ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เรียนรู้ และได้รับข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การจัดทำเว็บไซต์วาไรตี้ดีดี จะแบ่งหัวข้อ หรือเมนูที่จะนำเสนอความรู้นั้นออกเป็นหัวข้อย่อยตามหมวดต่างๆ ซึ่งได้แก่  ไอที คอมพิวเตอร์ ,  การลงทุน การบริหารเงิน , โทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสาร , กล้อง ถ่ายภาพ , การศึกษา คู่มือ หนังสือ , กู้เงิน จำนำ จำนอง สินเชื่อ , ต่างประเทศ , งานอดิเรก ,  แต่งบ้าน จัดสวน  , ครอบครัว แม่และเด็ก , ท่องเที่ยว ธรรมชาติ  , สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ ,  ที่อยู่อาศัย ที่ดิน ,  สังคม พัฒนาตนเอง , กีฬา กิจกรรม , โรค การรักษา , รถยนต์ ยานพาหนะ ,  การเกษตร  ,  อาชีพ การทำงาน ,  เครื่องใช้ไฟฟ้า , พระเครื่อง ไสยศาสตร์ , สุขภาพ อาหาร  , ดนตรี เพลง , แอนดรอยด์แอปพลิเคชั่่น เป็นต้น