โรคนิ่วในสุนัข

ความสำคัญของโภชนาการ

อาหารมีความสำคัญต่อสุขภาพโดยรวม และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ นอกจากนี้สารอาหารที่ครบถ้วนสมดุล เหมาะสมกับความต้องการ ยังเป็นส่วนจำเป็นส่วนจำเป็นที่ช่วยให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี แข็งแรง ตามช่วงอายุ และกิจกรรม

ดังนั้น หากสุนัขมีปัญหาเกี่ยวกับนิ่ว ก็ยิ่งสมควรได้รับการเอาใจใส่เกี่ยวกับการให้อาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

คู่มือฉบับนี้จะช่วยอธิบายว่าโภชนาการสามารถช่วยสุนัขที่เป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้อย่างไร

- อาการของนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

- สาเหตุของการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

- การดูแลเรื่องอาหารสำหรับสุนัขที่เป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

นิ่วในกระเพาะปัสสาวะคืออะไร

นิ่วเกิดจากการรวมตัวของผลึกแร่ธาตุซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในกระเพาะปัสสาวะ นอกจากนี้ยังสามารถพบก้อนนิ่วได้ในบริเวณอื่นของทางเดินปัสสาวะ เช่น ไต แต่มักพบไม่บ่อยเท่านิ่วในกระเพาะปัสสาวะ การเกิดนิ่วมีผลส่วนหนึ่งมากจากการเปลี่ยนแปลง ความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะ ซึ่งทำให้เกิดการก่อตัวของก้อนนิ่ว นิ่วชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด ได้แก่ นิ่วชนิดสตรูไวท์ที่เกิดในปัสสาวะที่เป็นด่าง ส่วนนิ่วบางชนิดเกิดได้ง่ายในปัสสาวะที่เป็นกรด

จะทราบได้อย่างไรว่าสุนัขเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

เมื่อสุนัขมีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะจะทำให้เกิดความไมสบายตัว ดังนั้น ควรติดต่อสัตวแพทย์ทันที เมื่อท่านสังเกตเห็นอาการเหล่านี้ อาการที่พบบ่อย ได้แก่

- พยายามเบ่งปัสสาวะ

- ถ่ายปัสสาวะยากและช้า

- เลียขอบบริเวณอวัยวะเพศ

- แสดงอาการเจ็บปวดเวลาปัสสาวะ

- พยายามปัสสาวะอยู่บ่อยครั้ง

- กลั้นปัสสาวะไม่อยู่

- ปัสสาวะมีเลือดปน

ข้อควรจำ หากสุนัขของท่านไม่สามารถปัสสาวะได้อย่างปกติ ควรรีบพาไปพบสัตวแพทย์ทันที เนื่องจากอาจเกิดการอุดตันทางเกิดปัสสาวะซึ่งอาจมีอันตรายถึงชีวิต

อะไรคือสาเหตุของการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

การเกิดนิ่วในกรเพาะปัสสาวะมักไม่ได้มาจากสาเหตุเดียวโดยปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดนิ่วในกระเพราะปัสสาวะ ได้แก่

การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ

การติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในกระเพาะปัสสาวะจะทำให้ปัสสาวะเป็นด่าง จนถึงระดับที่นิ่วชนิดสตรูไวท์สามารถก่อตัวได้

อาหาร  

แร่ธาตุปริมาณสูงในอาหารจะสนับสนุนการก่อตัวของผลึกนิ่วในปัสสาวะ เช่น แร่ธาตุแมกนีเซียมและฟอสเฟต ที่เป็นองค์ประกอบหลักของนิ่วชนิดสตรูไวท์ ซึ่งเป็นนิ่วที่พบได้บ่อยที่สุด อาหารบางชนิดอาจก่อให้เกิดความเป็นกรดในปัสสาวะ และก่อให้เกิดนิ่วชนิดอื่นๆ ได้ ดังนั้น ควรเลือกอาหารสุนัขที่มีการควบคุมปริมาณแร่ธาตุในอาหาร

การดื่มน้ำน้อย

การดื่มน้ำน้อยจะทำให้ปัสสาวะเข้มข้นมากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่ว

สายพันธุ์

สุนัขบางสายพันธุ์ เช่น มินิเอเจอร์ ชเนาเซอร์ ดัลเมเชียน ยอร์คไชร์เทอร์เรียร์ และบลูด๊อก มีความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วบางชนิด