โรคเบาหวาน

ความสำคัญของโภชนาการ

อาหารมีความสำคัญต่อสุขภาพโดยรวม และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เลี้ยงนอกจากนี้สารอาหารที่ครบถ้วนสมดุล เหาะสมกับความต้องการยังเป็นส่วนที่จำเป็นที่ช่วยให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี แข็งแรง ตามช่วงอายุและกิจกรรม

ดังนั้นหากสัตว์เลี้ยงของท่านเป็นโรคเบาหวาน ก็ยิ่งสมควรได้รับการเอาใจใส่เกี่ยวกับการให้อาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

คู่มือฉบับนี้จะช่วยอธิบายว่าโภชนาการสามารถช่วยสัตว์ที่เป็นโรคเบาหวานได้อย่างไร

- อาการของโรคเบาหวาน

- สาเหตุของโรคเบาหวาน

- การดูแลเรื่องอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคเบาหวาน

อะไรคือโรคเบาหวาน

            โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือด (กลูโคส) ไปใช้และไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้อินซูลินที่ถูกสังเคราะห์จากตับอ่อนจะเป็นฮอร์โมน ที่ช่วยในการนำน้ำตาลในเลือดไปใช้และควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด การหลั่งและการสร้างอินซูลินที่ผิดปกติจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของสัตว์ป่วยเบาหวานมีด้วยกันสองชนิดสามารถควบคุมได้โดยการให้อาหารพิเศษ การออกกำลังกาย และการให้ฮอร์โมนอินซูลินในกรณีที่จำเป็น การให้อาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับโรคเบาหวาน และคำแนะนำจากสัตว์แพทย์ จะช่วยให้สัตว์ของท่านมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

จะทราบได้อย่างไรว่าสัตว์เลี้ยงเป็นโรคเบาหวาน

อาการของโรคเบาหวานบ่งบอกได้ยาก เนื่องจากมักมีอาการคล้ายคลึงกับอาการของโรคอื่นๆ ดังนั้นควรพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์ทันที หากมีอาการดังนี้

- กระหายน้ำเพิ่มมากขึ้น

- ปัสสาวะมากขึ้นและบ่อยขึ้น

- น้ำหนักลดลง

- ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลงไปโดยจะเริ่มกินมากขึ้นและลดลงภายหลัง

- เซื่องซึมและอ่อนเพลีย

- อาเจียน-ในรายที่มีอาการรุนแง

- ต้อกระจก (ในสุนัข)

ข้อควรจำ สิ่งสำคัญเมื่อมีการวินิจฉัยว่าสัตว์เลี้ยงของท่าน ป่วยเป็นโรคเบาหวาน คือ การได้รับดูแลอย่างถูกต้อง สัตวแพทย์จะทำการตรวจวัดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด และให้การรักษา เพื่อให้สัตว์เลี้ยงของท่านมีสุภาพที่ดีขึ้น

อะไรคือสาเหตุของโรคเบาหวาน

การมีอินซูลินไม่เพียงพอมักเกิดจากความเสียหายของตับอ่อนซึ่งเป็นอวัยวะที่สังเคราะห์อินซูลินในสัตว์เลี้ยงบางตัว เบาหวานไม่ได้เกิดจากการขาดอินซูลิน แต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน หรือยาที่มีผลลดหน้าที่ของอินซูลิน ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงและอาจก่อเกิดโรคเบาหวานได้แก่

 สภาพร่างกาย

- สุนัขและแมวที่มีน้ำหนักเกิน มีแนวโน้มที่จะเกิดโรคเบาหวาน

อายุ

- สัตว์เลี้ยงสามารถเกิดเบาหวานได้ในทุกช่วงอายุถึงแม้ว่าจะพบได้บ่อยในช่วงอายุประมาณ 8 ปี

สายพันธุ์

- สุนัขบางสายพันธุ์ เช่น ซามอยด์ มินิเอเจอร์ ชเนาเซอร์ มินิแจอร์ พูเดิล และบิชอง มีความเสี่ยงที่จะเกิดเบาหวานได้มากกว่าสุนัขพันธุ์อื่น ในขณะที่แมวพันธุ์เบอร์มีส มีความเสี่ยงมากกว่าแมวพันธุ์อื่น

หลักเกณฑ์ที่จำเป็นต้องทำเป็นประจำ

สิ่งสำคัญที่ต้องทำเป็นประในการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคเบาหวาน ได้แก่ การให้อาหารพิเศษ การออกกำลังกาย และการให้การรักษาทางการแพทย์อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นประจำทุกวัน เพ่อช่วยรักษาระดับน้ำตาลในกระแสเลือด ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์