โรคพยาธิหนอนหัวใจ พาหนะ คือ ยุง

สุนัขในเมืองไทยมีโอกาสติดได้ง่ายมาก เพราะมีพาหนะคือยุง ยุงที่ไปกัดสุนัขที่เป็นโรคมาก่อน เมื่อยุงกัดสุนัขอีกตัวก็จะส่งผ่านตัวอ่อนของพยาธิเข้าไปเจริญเติบโต พยาธิหนอนหัวใจตัวเต็มวัยอาศัยอุดตันอยู่ในหัวใจ หัดขวางการไหลเวียนเลือด โรคนี้พบได้บ่อยทั่วโลก โดยในเขตที่มีอากาศอบอุ่น ร้อนชื้น เช่น ประเทศไทย

 “อาการเหล่านี้บอกว่าสุนัขกำลังป่วยเป็นโรคพยาธิหนอนหัวใจ”

- เบื่ออาหาร

- ไอแห้งๆ

-  เหนื่อยหอบง่าย

-  บวมน้ำ ท้องมาน

สุนัขที่มีอาการป่วยเป็นโรคพยาธิหนอนหัวใจในระยะแรก จะไม่มีอาการผิดปกติอะไร แต่ถ้าพยาธิมีจำนวนมาก จะมีอาหารไอ้แห้งๆ เบื่ออาหาร ตับแข็ง ในระยะต่อมาก็จะมีอาการบวมน้ำ ท้องมาน ไตวาย มีภาวะหัวใจโต และระยะที่อาการหนักที่สุด จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว และเสียชีวิต

 “อย่าปล่อยให้สายเกินแก้พยาธิหนอนหัวใจป้องกันได้”

พยาธิหนอนหัวใจ วายร้ายที่มาจากยุง

            รู้จักพยาธิหนอนหัวใจ

พบได้ทั้งในสุนัขและแมว ลักษณะของพยาธิจะเป็นเส้นยาวสีขาวที่สามารถยาวได้ถึง12นิ้ว

- ติดต่อโดยมียุงเป็นพาหะ ตัวอ่อนจะเคลื่อนที่ผ่านไปทั่วร่างกาย และพัฒนาหลายระยะจนเป็นตัวแก่ในหัวใจและเส้นเลือดในปอด

พยาธิหนอนหัวใจ มีตัวเดียวก็ตายได้

- ในแมวนั้นพยาธิหนอนหัวใจเพียงตัวเดียวก็เพียงพอที่จะก่อความรุนแรงต่อระบบร่างกายและอาจทำให้เสียชีวิตได้อย่างเฉียบพลันได้

- แบ่งอาการของโรคได้เป็น 3 class

- Class I มักจะไม่แสดงอาการ หรืออาจมีไอนานๆครั้ง

- Class II แสดงอาการไอเหนื่อยง่าย

- Class III เป็นระดับที่มีความรุนแรงมากที่สุด อาจจะมีเลือดจางร่วมด้วย เหนื่อยง่าย มีภาวะหัวใจข้างขวาล้มเหลวความดันเลือดสูง

- การป้องกันทุกเดือนเป็นสิ่งจำเป็นและง่ายมากกว่าเพราะการรักษามีความเสี่ยงสูงต้องทำการประเมินสภาพสัตว์ป่วยก่อนทำการรักษาด้วย