สัญญาณบ่งบอกอาการข้อเสื่อมของแมว

แมวเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดสูง ธรรมชาติของมันจึงซ่อนความไม่สบายหรือความเจ็บปวด นั่นจึงเป็นสาเหตุที่โรคข้ออักเสบในแมวจะไม่สามารถสังเกตเห็นอาการของโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น การศึกษาทางรังสีวิทยาของโรกระดูกและข้อพบว่าแมวมีอาการข้อเสื่อมมากถึง 60-90% สาเหตุของโรคกระดูกและข้ออักเสบเป็นที่รู้กันว่าน้อยกว่าสุนัข แต่ขบวนการของโรคจากความเสื่อมมีลักษณะเหมือนกับสุนัข 

สัญญาณที่ที่บ่งบอกว่าแมวของท่านเริ่มมีอาการข้อเสื่อม

  1. แมวทำกินกรรมได้ลดลง ไม่กระโดดสูง และไม่ค่อยร่าเริงเหมือนก่อน
  2. แมวแสดงอาการเจ็บปวด เมื่อสัมผัสหรือบีบข้อต่าง
  3. แมวของท่านมีอาการข้อเสื่อมหรือเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคข้อเสื่อม

   กลุ่มยาที่นิยมใช้คือ ยากลุ่มต้านอักเสบที่ไม่ใช้สเตียรอยด์หรือที่รู้จักกันในกันชื่อ Non-steroidal anti-inflmmatory drugs (NSAIDs) ได้ถูกมานำมาใช้ในการรักษาแมว แต่ปัจจุบันพบว่ามีผลข้างเคียงจากการใช้ยากลุ่มดังกล่าว เช่น ในกรณีที่แมวปริมาณการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงไตน้อย อาจจะทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน (acute renal failure) นอกจากนี้ยังพบผลข้างเคียงอื่นๆ เช่น แผลในกระเพาะอาหาร อาเจียน ท้องเสีย (อาจมีเลือดปน) เป็นต้น

Vets Petz® Antinol®  เป็นยาเพื่อแก้ไขปัญหาโรคข้อในแมวและพบว่าทำให้ สุขภาพ ของขนและผิวหนังดีขึ้นด้วย