โรคไตปัญหาสุขภาพของสุนัขและแมว

ไตเป็นอวัยวะที่สำคัญที่ต้องทำงานตลอดเวลาเพราะทำหน้าที่กรองของเสียจากร่างกายทิ้งเพื่อให้ร่างกายรักษาสมดุลต่าง ๆ ได้ ทั้งความเป็นกรด-ด่างของร่างกาย ปริมาณน้ำในร่างกายมีส่วนช่วยควบคุมความดันโลหิต และยังสร้างฮอร์โมนที่จำเป็นอีกด้วย ผู้เลี้ยงสุนัขและแมวหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าอาหารสำเร็จรูปเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สุนัขและแมวเป็นโรคไต แต่ความจริงนั้นโรคไตเกิดได้หลายปัจจัยด้วยกัน เช่น 

1. อายุ สุนัขและแมว เมื่อมีอายุมากมีความเสี่ยงมากกว่าสุนัขและแมวที่มีอายุน้อย

2. โรคบางชนิด เช่น โรคหัวใจ ภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน หรือนิ่วในทางเดินปัสสาวะ

3. สายพันธุ์ เป็นสาเหตุหนึ่งที่มีแนวโน้มการเกิดความผิดปกติของไตตั้งแต่กำเนิด

3.1 สายพันธุ์สุนัข เช่น ชิสุห์ และ มิเนียเจอร์ ชนาวเซอร์ 

3.2 สายพันธุ์แมว เช่น อะบิสซิเนียนและเปอร์เซีย

พฤติกรรม ที่เสียงต่อการเกิดโรคไต

เช่น กินน้ำน้อยหรือชอบเลีย กินน้ำไม่เลือกที่ ตามพื้นที่ที่มีสารเคมี น้ำในกระถางต้นไม้ที่ใส่ปุ๋ย หรืออาศัยในบริเวณที่ใช้ยาฆ่าแมลง ซึ่งสารเหล่านี้ล้วนเป็นพิษต่อไต โรคไตเป็นอีกโรคที่สังเกตไม่ได้ด้วยตาเปล่า สนุขและแมวจะไม่แสดงอาการจนกว่าไตจะเกิดความเสียหายมากกว่า 75% ขึ้นไป โรคไตแบ่งได้เป็นหลายระยะ ตามความรุนแรงของโรค โดยส่วนมากสัตวแพทย์มักจะได้ทำการตรวจรักษาในระยะท้าย ๆ แล้ว เนื่องจากในระยะแรกสุนัขและแมว จะไม่ค่อยแสดงอาการโดยเฉพาะแมว แต่สามารถตรวจค่าเลือดเพื่อหาความผิดปกติได้ ตั้งแต่เริ่มเป็นโรค

สัญญาณของโรคไต 

1. ซึม เบื่ออาหาร

2. อาเจียน ท้องเสีย

3. อาจมีอาการชักในระยะที่รุนแรงขึ้น

4. เป็นแผลในช่องปาก มีกลิ่นปากแรง

5. ดื่มน้ำเยอะ และปัสสาวะบ่อย หรือไม่ปัสสาวะในระยะที่รุนแรง

การดูแลและป้องกัน

1. ให้อาหารที่เหมาะสม เมื่อสุนัขและแมวมีอายุมากขึ้น ควรควบคุมแร่ธาตุที่สำคัญบางชนิด เช่น ฟอสฟอรัสและโซเดียม ให้อาหารที่มีโปรตีนที่เหมาะสม เป็นโปรตีนที่ย่อยและดูดซึมง่าย เพื่อลดการทำงานหนักของไต 

2. ปรับพฤติกรรมการกินน้ำของสุนัขและแมว วถูกางภาชนะใส่น้ำไว้หลายๆที่ในบ้าน 

3. พาไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจปัสสาวะและตรวจเลือด และให้ได้รับการวินิจฉัยโรคได้ ถูกต้องและทันเวลา

การรักษา รักษาตามอาการ

1. การให้สารน้ำ เพื่อรักษาความดันเลือดและกำจัดของเสียที่อาจสะสมในกระแสเลือด

2. การให้ยา ให้ยาลดอาการอาเจียน หรือ ยาบำรุงเลือด

3. การเปลี่ยนอาหาร ควรเปลี่ยนอาหารที่เหมาะสมกับโรคไต เพื่อลดการทำงานหนักของไต บรรเทาอาการ และยืดอายุของสุนัขและแมวให้ยืนยาวขึ้น