โรคอ้วนปัญหาของสุนัขและแมว

 สุนัขและแมว ที่เลี้ยงภายในบ้านมักเผชิญกับโรคอ้วน เนื่องจากเจ้าของให้อาหารโดยไม่มีการชั่งตวงจึงเป็นการให้อาหารที่ผิดหลักโภชนาการ รวมถึงให้  ขนมมากเกินความต้องการของร่างกาย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของโรคอ้วนทั้งสิ้น ประกอบกับภาวะของร่างกาย เช่น กรรมพันธุ์ อายุที่มากขึ้น และการทำหมันก็  เป็นปัจจัยเสริมของโรคอ้วนได้ การมีน้ำหนักที่มากเกินไป ยังเป็นสาเหตุของสุภาพต่างๆ เช่น โรคกระดูกและข้อ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น

 

ข้อควรคำนึง

1. หากแมวน้ำหนัก 4 กิโลกรัม มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม จะเทียบเท่ากับคนมีน้ำหนักเพิ่ม 16 กิโลกรัม

2. หากสุนัขน้ำหนัก 10 กิโลกรัม มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัมจะเทียบเท่าคนมีน้ำหนัก 7 กิโลกรัม

การดูแลและป้องกัน

1. การควบคุมอาหารโดยคำนึงถึงอาหารตามปริมาณที่แนะนำต่อวันโดยใช้ถ้วยตวง

2. หลีกเลี่ยงการให้อาหารหรือขนมอื่นๆเพิ่มเติม

3. พาสุนัขและแมวออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

4. หากสุนัขและแมวมีนำหนักเกินมาตรฐานควรพาไปพบสัตวแพทย์ เพื่อหาทางควบคุมน้ำหนัก อาจจะเลือกรับประทานอาหารตามคำแนะนำของแพทย์