โรคพยาธิหัวใจเป็นโรคร้ายแรงที่มียุงเป็นพาหะ ยุงตัวเดียวก็สามารถทำให้สุนัขและแมวได้รับเชื้อ สุนัขและแมวต้องได้รับการถ่ายพยาธิทุก 6 เดือน

ผลกระทบที่เกิดจากโรคพยาธิหัวใจในสุนัขมีดังนี้

- พยาธิหัวใจเป็นปรสิตชนิดหนึ่ง ตัวอ่อนจะอยู่ในกระแสเลือด เมื่อโตเต็มวัยจะอยู่ในหัวใจของสุนัข ถ้ามีจำนวนมากจะทำให้เกิดการอุดตันทำให้หัวใจทำงานหนัก

- เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคหัวใจโต และอาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น อาการไอ หรืออาการของโรคระบบทางเดินหายใจ

 - โรคนี้มียุงเป็นพาหะ สุนัขที่ถูกยุงกัดเพียงครั้งเดียวก็สามารถรับเชื้อได้

- การใช้ยาเพื่อรักษาโดยการกำจัดพยาธิตัวเต็มวัย อาจพบแผลข้างเคียง และอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตหาก มีพยาธิตัวเต็มวัยเป็นจำนวนมาก

- การป้องกันเป็นประจำจึงเป็นวิธีที่สะดวกและปลอดภัยทีสุด

ผลกระทบที่เกิดจากโรคพยาธิหัวใจในแมวมีดังนี้

- พยาธิหัวใจตัวเต็มวัยในแมวจะมีขนาดเล็กกว่าในสุนัข แต่พยาธิหัวใจเพียงตัวเดียวก็อาจทำให้แมวมีอาการป่วยและตายได้

- แมวที่เป็นโรคนี้มักเกิดอาการที่ปอด จึงแสดงอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งจะทำให้สับสนกับโรคติดเชื้ออื่นๆ

- การตรวจวินิจฉัยและการรักษาจะทำได้ยากกว่าในสุนัข ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นสิ่งจำเป็น

การป้องกันพยาธิหัวใจ และพยาธิภายนอก ในสุนัขและแมว จะต้องได้รับการป้องกันด้วยการฉีดหรือการหยอดยา เช่น ยาของ Selamectin  มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคในสุนัขและแมวดังนี้

ออกฤทธิ์ป้องกันโรคในสุนัขและแมว ได้แก่

  • พยาธิหัวใจ
  • พยาธิตัวกลม
  • หมัดโตเต็มวัย
  • ไข่หมัด
  • ตัวอ่อนของหมัด
  • โรคผิวหนังอักเสบจากน้ำลายหมัด
  • ไรหู

นอกจากนี้ ตัวยายังสามารถป้องกันโรคไรขี้เรื้อนด้าน  และเห็บในสุนัข  และสามารถป้องกันโรค พยาธิปากขอ ในแมวได้อีกด้วย

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียง