สร้างเว็บไซต์หาเงินจากอินเตอร์เน็ต

เว็บไซต์ในปัจจุบันไม่ได้มีไว้เพืยงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานหรือองค์กรเท่านั้น แต่เรายังสามารถดัดแปลงสร้างเว็บไซต์เป็นเครื่องมือช่วยหาเงินได้ เป็นเหมือนเครื่องผลิตเงินให้เรา ซึ่งมีวิธีสร้างช่องทางหาเงินให้เราหลากหลายรูปแบบมาก เช่น สร้างเว็บขายสินค้าของเราเอง หรือเว็บนายหน้าขายสินค้าให้คนอื่น ติดป้ายโฆษณาในเว็บ หาเงินจากการคลิกป้ายโฆษณา เก็บค่าสมาชิกเข้าเว็บไซต์เป็นรายปีจากการทำเว็บไซต์ให้บริการความรู้เรื่องหนึ่งเรื่องใด ฯลฯ

การสร้างเว็บไซต์เพื่อหาเงินออนไลน์ หาเงินจากอินเตอร์เน็ต สามารถสร้างรายได้ให้เจ้าของเว็บไซต์ได้ไม่น้อยเลย สำหรับผู้ที่ทำมานานจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้ว ในเว็บนี้จะกล่าวถึงการใช้ WordPress สร้างเว็บไซต์มากกว่าโปรแกรมอื่น เพราะความง่ายในการใช้งาน เว็บไซต์หาเงินที่มีรายรับอันดับต้นๆ ของโลก ก็ยังใช้ WordPress กันเลย

กระบวนการทำงานของเว็บไซต์หาเงินจากอินเตอร์เน็ต
การสร้างเว็บไซต์เพื่อหาเงินนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการทำงานที่อาจจะแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ ออกแบบ จัดทำเว็บไซต์

2. ขั้นตอนการสร้างเนื้อหาลงในเว็บไซต์

3. ขั้นตอนการโปรโมท ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก

4. ขั้นตอนการศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

 1. ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ ออกแบบ จัดทำเว็บไซต์
  ขั้นตอนแรกนั้น เราต้องมีเว็บไซต์เป็นของเราเองก่อน จัดการสร้างเว็บไซต์ของเราขึ้นมา ออกแบบตกแต่งหน้าตาให้มีเอกลักษณ์ของเราเอง และตรงตามประเภทของการหาเงินอย่างที่เราต้องการ จะทำเว็บขายสินค้า ก็ต้องมีระบบตะกร้าซื้อขาย มีเว็บบอร์ด มีพนักงานที่สามารถสอบถามออนไลน์ได้ เป็นต้น การสร้างเว็บไซต์ หากไม่มีความรู้ก็ต้องจ้างบริษัทหรือโปรแกรมเมอร์ฟรีแลนซ์ ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะจ้างครั้งเดียว เมื่อได้หน้าตาเว็บไซต์อย่างต้องการแล้ว ก็จะไปขั้นตอนที่ 2 ไปสร้างเนื้อหาลงเว็บไซต์ สำหรับการสร้างเว็บไซต์ในเว็บนี้จะเน้นกล่าวถึงการใช้ WordPress มากกว่า CMS ตัวอื่น

 

 1. ขั้นตอนการสร้างเนื้อหาลงในเว็บไซต์
  เมื่อสร้างเว็บไซต์เสร็จแล้ว ก็จะไปขั้นตอนการสร้างเนื้อหาลงในเว็บไซต์ เนื้อหานั้นมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการหาเงิน ว่าเราต้องการหาเงินแบบใด เช่น หาเงินจากการขายสินค้า ก็ต้องทำเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้า รีวิว ทดสอบการใช้งานสินค้าให้ผู้เข้าชมเห็นเป็นตัวอย่าง เป็นต้น

ตัวอย่างการทำเนื้อหาเป็นบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง เรื่องใด เช่น เกี่ยวกับเรื่องการใช้งานแท็บเล็ต ซึ่งก็จะสอดคล้องกับป้ายโฆษณาขายแท็บเล็ต ของ Google กรณีนี้ก็เป็นการสร้างเว็บเพื่อหาเงินจาก Google Adsense เพราะฉะนั้น เนื้อหาที่เป็นบทความในเว็บไซต์ของเรา ก็ต้องเน้นเฉพาะเรื่องที่มีป้ายโฆษณาเท่านั้น โดยดูก่อนว่า มีป้ายโฆษณาของ Google เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง ก็ทำเฉพาะเรื่องเหล่านั้นเท่านั้น

ตัวอย่างการทำเนื้อหาในลักษณะการเชิญชวนให้ใช้บริการ เช่น สมัครเป็นสมาชิก สมัครเงินกู้ระยะสั้นออนไลน์ (payday loan) บทความก็ต้องมีลักษณะเชิญชวนให้มาใช้บริการ จากตัวอย่างจะเป็นเว็บไซต์ เชิญชวนมากู้เงินในอเมริกา เป็นเงินกู้ระยะสั้นหรือ Payday Loan ซึ่งมีคนไทยหลายคนทำกันมาก แนวนี้จะเรียกว่า CPA หากมีคนกู้เงินผ่านเว็บไซต์ของเรา เราก็จะได้เงินค่านายหน้า จากประสบการณ์ที่ได้ บางทีค่านายหน้าที่ได้จากคนกู้เพียงคนเดียวก็เกิน 50$ แล้ว (ประมาณ 1500 บาทไทย มีเพื่อนที่ทำอยู่ เคยเห็นเต็มสองตา เกิน 10000 $ ต่อเดือน)

ตัวอย่างเนื้อหาในเว็บไซต์ขายสินค้า กรณีเป็นร้านของเราเอง เราอาจจะทดสอบการใช้งานสินค้า รีวิว แล้วนำมาทำบทความลงเว็บไซต์ให้ข้อมูลผู้ที่สนใจ สินค้านั้นๆ และอาจจะตัดสินใจซื้อสินค้าในเว็บไซต์ของเรา

ตัวอย่างเนื้อหาในเว็บไซต์นายหน้าขายสินค้า กรณีเราไม่มีสินค้าของเราเอง ก็สามารถไปสมัครเป็นนายหน้าเพื่อทำหน้าที่นำสินค้าในเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้เราช่วยทำตลาด เช่น Amzon.com เราสามารถไปสมัครเป็นสมาชิก แล้วทำเว็บไซต์ ทำบทความแนะนำสินค้าใน amazon หากขายได้เราก็จะได้เงินค่านายหน้า เป็นต้น การเขียนบทความแบบนี้ก็คล้ายกัน เขียนรีวิวการใช้สินค้า เขียนบทความให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่เราเอามาขายในเว็บไซต์ของเรา แต่ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เป็นสมาชิก amazon.com แล้วดึงสินค้าเกี่ยวกับเด็กมาขายผ่านเว็บไซต์ของตนเอง

การสร้างเนื้อหาลงในเว็บไซต์ยังมีอีกหลายแบบ บางคนเก่งก็เขียนเอง บางคนไม่เก่งก็สามารถจ้างนักเขียนให้เขียนตามที่เราต้องการได้ เนื้อหาแต่ละประเภท มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาเงินต่างกัน การสร้างเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ บทความเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ธรรมะ ปรัชญา บทความระบายความในใจ แนวนี้ไม่ใช่บทความที่จะนำมาลงในเว็บไซต์เพื่อหาเงิน ต้องศึกษาการสร้างเนื้อหาเพื่อหาเงินโดยเฉพาะ

 1. ขั้นตอนการโปรโมท ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก
  เมื่อเว็บไซต์ถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว มีเนื้อหาตามต้องการไม่ว่าจะเป็นบทความการตลาดหรือบทความขายสินค้า รีวิว ทดสอบสินค้า พร้อมข้อมูลสินค้าในเว็บไซต์ ก็ได้เวลาโปรโมทเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อให้เว็บไซต์เริ่มหาเงินให้เรา การโปรโมททำได้หลายแบบ แบบแรงๆ มีคนเข้าเว็บจำนวนมากในเวลาสั้นๆ ก็คือการใช้แบนเนอร์ แต่มีรายจ่ายเยอะ กับการติดต่อขอลงโฆษณากับเว็บดังๆ ที่มีคนเข้าหลักแสนคนต่อวัน จะได้ผลค่อนข้างเร็ว เพราะหากมีคนหลักพันหลักหมื่นคนเห็นแบนเนอร์โฆษณาของเราในเว็บนั้น แล้วแห่กันเข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์ของเรา รายรับก็จะเริ่มมีเข้ามาทันที

ตัวอย่างการโฆษณาแบบติดแบนเนอร์ ทำแบนเนอร์แล้วไปติดต่อลงโฆษณากับเว็บดังๆ อย่าง sanook.com, mthai.com, siamzone.com วิธีนี้ได้ผลเร็ว แต่เว็บไซต์ของเรา ควรเป็นเว็บไซต์ที่มีบทความจำนวนมากและมีประโยชน์หรือหากขายสินค้า ก็ต้องหลากหลายจริงๆ เพราะเมื่อคนหลักหมื่นหลักแสนคนเข้ามาแล้ว จะได้ขายสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์ของเราได้ ไม่เช่นนั้นไม่คุ้มค่าโฆษณาแน่นอน

ตัวอย่างการลงโฆษณาผ่าน Google Adwords ก็เป็นช่องทางการลงโฆษณาที่นิยมกันมาก ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.makemoneyonlineeazy.com เกี่ยวกับการใช้งาน Google Adwords ตัวอย่างเว็บไซต์ lazada.co.th ที่ได้ทำการโฆษณาผ่าน Adwords

 1. ขั้นตอนการศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
  การสร้างเว็บไซต์เพื่อหาเงินออนไลน์ ค่อนข้างซับซ้อน มีสิ่งใหม่ๆ หรือเทคนิคใหม่ๆ ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น การหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่ดีและมั่นคงตลอดไป

ตัวอย่างกรณีศึกษา การสร้างเว็บไซต์หาเงินออนไลน์
ได้อธิบายกระบวนการทำงานของการสร้างเว็บไซต์เพื่อหาเงินออนไลน์ไปแล้ว แต่คิดว่าหลายคนคงจะนึกภาพไม่ออก มาดูโมเดลบางระกำ เอ๊ย โมเดลเว็บไซต์ตัวอย่าง ที่น่าจะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ขอยกตัวอย่างเว็บไซต์ lazada.co.th เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ เพิ่งเปิดตัวไม่นานแต่มาแรงจริงๆ จะไล่ไปตามขั้นตอนที่ 1-4 กันเลย

1. ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ จะมีการสร้างเว็บไซต์ ออกแบบหน้าตา และระบบต่างๆ ที่พร้อมสำหรับการขายสินค้าออนไลน์

2. ขั้นตอนการสร้างเนื้อหา ก็จะมีการสร้างเนื้อหาทั้งรีวิวสินค้า วิดีโอแนะนำสินค้า ภาพประกอบ ฯลฯ

3. ขั้นตอนการโปรโมทแนะนำเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก เว็บไซต์แห่งนี้จะเน้นการโปรโมทผ่านทาง Google Adword โดยสร้างแบนเนอร์โฆษณาทั้งภาพและข้อความ ส่งไปแสดงป้ายโฆษณาในเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งเราจะเห็นว่า เมื่อเข้าเว็บไซต์ต่างๆ ส่วนใหญ่จะเห็นป้ายโฆษณาขายสินค้าของเว็บไซต์แห่งนี้

4. ขั้นตอนการศึกษาหาความรู้ พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น ก็จะทำให้เว็บไซต์แห่งนี้สามารถเปิดให้บริการและเติบโตต่อไปในอนาคต

กระบวนการทำงานพื้นฐานชองการสร้างเว็บไซต์เพื่อหาเงินออนไลน์ ก็จะเป็นแบบนี้ แต่ก็มีตัวแปรสำคัญที่ทำให้รายรับเข้ามามากหรือน้อย จะขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่นำเสนอและจำนวนคนเข้าชมที่ใช้บริการ หากทำเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ ขายสินค้าหรือบริการให้ชาวต่างชาติ รับเงินเป็นดอลล่าร์ รายรับก็มากกว่า เพราะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างกันมาก รับมา 1 ดอลล่าร์แต่เป็นเงินไทยมากถึง 30 บาทเลยทีเดียว