การใช้ Smartphone  สร้างรูปภาพทักทายสวัสดีทุกวันผ่าน Line   เป็นบทความนำเสนอวิธีการสร้างรูปภาพ หรือการตกแต่งรูปภาพ และการเพิ่มข้อความบนรูปภาพ โดยใช้โทรศัพท์มือถือ Smartphone  ในการตกแต่งรูปภาพ ซึ่งบทความนี้จะเป็นการนำเสนอขั้นตอนที่ง่ายที่สุดโดยเน้นให้ผู้สูงวัยสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ซึ่งขั้นตอนการทำงาน แบ่งได้เป็น  2  รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่  1  Smart Phone ระบบ iOS  เช่น  iPhone   iPad

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Line Camera แตะที่ App Store

2. พิมพ์คำค้นหา Line Camera

3. แตะปุ่ม Download

4. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะได้แอปพลิเคชั่น Line Camera

5. เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชั่น Line Camera จะแจ้งเตือนให้มีการเข้าถึงรูปภาพที่อยู่ในกล้องโทรศัพท์ ให้แตะปุ่ม ตกลง

6. แอปพลิเคชั่น Line Camera จะแสดงข้อความถามว่า เราต้องการให้แอปพลิเคชั่นแจ้งเตือนข้อมูลต่าง ๆ หรือไม่ ให้เราแตะ อนุญาต

7. ให้แตะปุ่ม เริ่มตอนนี้เลย เพื่อเข้าสู่ แอปพลิเคชั่น Line Camera

8. แตะที่อัลบั้มภาพ แล้วเลือกรูปภาพที่ ต้องการ

9. แตะเมนู แต่งรูป

10. เลือกรูปแบบการตกแต่งรูปภาพ

11. แตะเลือกเครื่องมือตกแต่งรูปภาพ

12. แตะเครื่องมือ T เพื่อพิมพ์ข้อความ

13. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากตัวอย่าง สวัสดีวันอังคาร สดชื่นแจ่มใส เบิกบานใจ ตลอดวัน” 

14. แตะปุ่มเมนู ต่อไป

15. เลือกรูปแบบตัวอักษรในการพิมพ์

16. หากต้องการรูปแบบอักษรเพิ่มเติม ให้แตะปุ่ม Aa+

17. เลือกรูปแบบที่ต้องการ แล้วแตะปุ่มดาวน์โหลด , จากนั้นแตะที่ตัวหนังสืออีกครั้ง

18. แสดงรูปแบบตัวอักษรที่เราเลือก ผ่านข้อความที่เราพิมพ์

19. แสดงปุ่ม ข้อความ ให้เราเลือกสีข้อความที่ต้องการ

20. แสดงปุ่ม ขอบ เลือกสีที่เราต้องการ ซึ่งเป็นสีขอบของข้อความที่เราพิมพ์

21. เลือกเครื่องมือในการตกแต่งรูปภาพ

 

 

รูปแบบที่  2   Smart Phone ระบบ Android  เช่น  Samsung  Huawei  Oppo  vivo