ระบบปฏิบัติการ Android เป็นของ Google การจะใช้ความสามารถของระบบนี้ให้เต็มที่ ต้องลงทะเบียนใช้งานอีเมล์กับเครื่องแท็บเล็ต เพื่อให้สามารถใช้บริการต่างๆ ที่ Google เตรียมไว้ให้ได้ เช่น ติดตั้ง App หรือโปรแกรมสำหรับใช้กับแท็บเล็ต การสำรองข้อมูลไว้บน Clound การจัดการกับอีเมล์ ฯลฯ

 ผู้ใช้แท็บเล็ต มือถือ หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการนี้ จึงจำเป็นจะต้องลงทะเบียนใช้งานอีเมล์ของ Gmail ในการซื้อเครื่องครั้งแรกนั้น สำหรับเครื่องราคาถูกจากจีนหรือการสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตก็ตาม แนะนำให้สร้างอีเมล์ของ Gmail ไว้ก่อน สอบถามทางผู้ขายว่า สามารถลงทะเบียนใช้งานเครื่อง พร้อมติดตั้งแอพ โดยใช้บัญชีอีเมล์ของเราเลยได้หรือไม่ หากทำได้ จะดีมาก เพราะเวลาซื้อเครื่องทางร้านลงแอพให้ แต่ข้อมูลอีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียนนั้นเป็นชื่อทางร้าน ซึ่งมักจะไม่ให้ข้อมูลรหัสผ่านเข้าไปติดตั้งแอพเพิ่ม หากเราต้องรีเซ็ตเครื่องใหม่ เพราะมีปัญหา โปรแกรมเหล่านี้ก็จะหายไป

การลงทะเบียนให้ปฏิบัติดังนี้
1. เข้า Settings แตะไอคอน Settings ในหน้ารวม App
2. แตะ Accounts & sync
3. แตะ Add account
4. แตะเลือก Google

5. แตะเลือก New สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ หรือเลือก Existing หากมีอีเมล์ของ Gmail อยู่แล้ว หรืออาจจะเคยมีแท็บเล็ตอยู่แล้วก็ใช้ชื่อเดียวกันได้
6. แตะแล้วพิมพ์ชื่อลงไป ชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ
7. เสร็จแล้วแตะ Next ทำงานต่อ

8. แตะและพิมพ์ Email ลงไป จะต้องไม่เหมือนใคร หากซ้ำกับคนอื่น ก็ต้องหาชื่อใหม่ไปเรื่อยๆ
9. เสร็จแล้วแตะ Next

10. โปรแกรมจะทำการตรวจสอบว่าชื่อที่ต้องการตั้งเป็นอีเมล์ ผ่านหรือไม่ มีใครใช้หรือยังว่างหรือไม่
11. หากผ่านขั้นตอนการเลือกชื่อไปแล้วได้ อีเมล์นั้นๆ สามารถใช้ได้ ก็จะไปขั้นตอนการกำหนดรหัสผ่าน ประมาณ 8 ตัวอักษรเป็นอย่างน้อย พิมพ์อะไรลงไป ก็จำให้ได้ จดไว้
12. เสร็จแล้ว แตะ Next ทำงานต่อ

13. จะไปยังส่วนสำหรับการกู้คืนบัญชี กรณีลืมรหัสผ่าน โดยจะให้ระบุอีเมล์สำรองลงไป เพื่อไว้ส่งข้อมูลรหัสผ่านไปอีเมล์ดังกล่าว
14. แตะเลือกคำถามที่ต้องการ
15. แตะและพิมพ์คำตอบ
16. จากนั้นแตะ Next ทำงานต่อ
17. จะไปขั้นตอนให้เลือกเข้าร่วมกับ Google+ ซึ่งเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คของ Google คล้ายๆ กับของ Facebook นั่นเอง

18. จะไปหน้าจอ Finish Creating Account ให้แตะ I Accept เพื่อยอมรับ
19. โปรแกรมจะเริ่ม Sync ข้อมูลเข้าเซิร์ฟเวอร์ของ Google รอสักพัก

20. เสร็จแล้วจะไปหน้าจอให้ระบุข้อมูลบัญชีบัตรเครดิตสำหรับใช้ซื้อ App ใน Play Store ของ Google เพื่อซื้อ App มาไว้ใช้งานกับเครื่องแท็บเล็ต
21. จะไปขั้นตอน Backup คลิก Next เพื่อจบการทำงานและกลับไปหน้า Setting บัญชีอีเมล์ เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้าง Account