บทความแนะนำการปรับแต่งเสียงต่างๆ ในระบบปฏิบัติการ Android เช่น เสียงริงโทน เสียงเพลง วิดีโอ ขณะเล่นเกม หรือเสียงเตือนอื่น
1. ในหน้า Home แตะไอคอนรวม App
2. แตะไอคอน Settings

 

3. แตะคำสั่ง Sound
4. การปรับแต่งเสียงมีหลายส่วนเช่น Volumes สำหรับปรับแต่งระดับความดังของเสียงริงโทน เสียงเพลง เสียงในวิดีโอ เสียงขณะเล่นเกมหรือเสียงที่เล่นในโปรแกรมอื่นๆ เสียงเตือนการตั้งเวลาปลุก
5. Phone ringtone กรณีที่เป็นแท็บเล็ตที่สามารถโทรศัพท์ได้ ก็จะสามารถตั้งเสียงริงโทนสำหรับการรอรับสาย
6. Default notification เสียงแจ้งเตือนต่างๆ เช่น กรณีมีอีเมล์เข้ามา หรือมีข้อความ หรือการแจ้งเตือนจากระบบ
7. System ตั้งเสียงให้ระบบ เช่น
- Dial pad touch tones เสียงกดปุ่มเวลาใช้งานโทรศัพท์ เสียงกดปุ่มตัวเลข
- Touch sounds เสียงเวลาแตะที่หน้าจอกรณีตั้งค่าหรือเลือกตัวเลือกใดๆ หรือเปิดแอพ สามารถตั้งให้มีเสียงได้
- Screen lock sound เสียงเตือนเวลาหน้าจอล็อค ทำงาน