ภาษาสำหรับแสดงผลในหน้าจอสามารถเลือกให้แสดงผลแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ คำสั่ง รายการคำสั่ง เมนูต่างๆ ก็จะถูกแสดงตามที่เราเลือก ถนัดภาษาไทยก็เลือกภาษาไทย แต่แนะนำภาษาอังกฤษมากกว่า ควรจะศึกษาให้คุ้นเคย จะง่ายในการศึกษาอะไรใหม่ๆ เพราะโปรแกรมส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ
1. เข้าหน้า Settings แล้ว แตะ Language & Input

2. จากตัวอย่างภาษาได้ถูกกำหนดเป็นภาษาอังกฤษ ให้แตะ Language
3. แตะเลือกภาษาไทย ไทย
4. รายการคำสั่ง เมนูต่างๆ ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทย