โรคขี้เรื้อนในสุนัขและแมว

 

1. ขี้เรื้อนแห้ง (Sarcoptes)

สาเหตุ

เกิดจากไรขี้เรื้อนชนิด Sarcoptes scabiei var canis พบได้บ่อยในสุนัข แต่พบน้อยในแมว โรคนี้มีความสำคัญในแง่สาธรณสุข เนื่องจากเป็นโรคสัตว์สู่คน สามารถติดต่อจากสัตว์เลี้ยงสู่เจ้าของได้โดยการสัมผัส 

เห็บ (Tick)

ทำไมต้องกำจัดเห็บ 

เห็บในบ้านเราเป็นชนิดที่เรียกว่าเห็บสีน้ำตาล (Brown Dogs Ticks) มีวงจรทั้งบนตัวสุนัขและอาศัยอยู่ใน สภาพแวดล้อม

- เห็บดูดเลือด ทำให้สุนัขโลหิตจาง

- เห็บนำโรคพยาธิในเม็ดเลือดเป็นโรคร้ายแรงที่ทำให้สุนัขตายได้

- เห็บรบกวนคุณภาพชีวิตสัตว์ สร้างความรำคาญให้แก่เจ้าของ

วิธีสังเกต 5 โรค ที่เกิดขึ้นกับสุนัขและแมว

การสังเกตโรคที่กำลังจะเกิดกับสุนัขและแมว จะทำให้เจ้าของสามารถรักษาสัตว์เลี้ยงได้ทันเวลา ผู้เลี้ยงสัตว์ควรหมั่นตรวจดูความเปลี่ยนแปลงของสัตว์เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้จะทำให้สัตว์เลี้ยง มีอายุยืนยาว

โรคนิ่วในสุนัขและแมว

นิ่ว เกิดจากแร่ธาตุและสารอาหารบางชนิดจับตัวเป็นก้อนในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ฯลฯ หรืออาจเกิดจากพันธุ์กรรม โดยพบง่ายในปัสสาวะที่มีความเข้มข้นสูง และขังอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเป็นเวลานานจนเกิดการตกตะกอนของสารก่อนิ่วสะสมตัวเป็นก้อนนิ่วขนาดเล็กและเพิ่มใหญ่ขึ้นตามขนาดลำดับ ซึ่งพบได้บ่อยในแมวและสุนัขพันธุ์เล็ก ในประเทศไทยมีอัตราการเกิดนิ่ว ในกระเพาะปัสสาวะสูงขึ้น เพราะเจ้าของมักให้อาหาร ขนมขบเคี้ยว และวิตามินต่างๆ ที่มากขึ้น ซึ่งเป็นการที่ให้มากเกินความต้องการของสุนัขและแมวประกอบกับ พฤติกรรมการกินน้ำน้อย และ การกั้นปัสสาวะ ของสุนัขและแมว ล้วนเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคนิ่ว

โรคไตปัญหาสุขภาพของสุนัขและแมว

ไตเป็นอวัยวะที่สำคัญที่ต้องทำงานตลอดเวลาเพราะทำหน้าที่กรองของเสียจากร่างกายทิ้งเพื่อให้ร่างกายรักษาสมดุลต่าง ๆ ได้ ทั้งความเป็นกรด-ด่างของร่างกาย ปริมาณน้ำในร่างกายมีส่วนช่วยควบคุมความดันโลหิต และยังสร้างฮอร์โมนที่จำเป็นอีกด้วย ผู้เลี้ยงสุนัขและแมวหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าอาหารสำเร็จรูปเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สุนัขและแมวเป็นโรคไต แต่ความจริงนั้นโรคไตเกิดได้หลายปัจจัยด้วยกัน เช่น 

1. อายุ สุนัขและแมว เมื่อมีอายุมากมีความเสี่ยงมากกว่าสุนัขและแมวที่มีอายุน้อย

2. โรคบางชนิด เช่น โรคหัวใจ ภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน หรือนิ่วในทางเดินปัสสาวะ

3. สายพันธุ์ เป็นสาเหตุหนึ่งที่มีแนวโน้มการเกิดความผิดปกติของไตตั้งแต่กำเนิด

3.1 สายพันธุ์สุนัข เช่น ชิสุห์ และ มิเนียเจอร์ ชนาวเซอร์ 

3.2 สายพันธุ์แมว เช่น อะบิสซิเนียนและเปอร์เซีย